Algemene voorwaarden!

Annulering door Opdrachtgever!

Indien Opdrachtgever een met Intair.nl tot stand gekomen overeenkomst om welke reden dan ook wenst te annuleren, is
Opdrachtgever verplicht aan Intair.nl een schadevergoeding te voldoen, welke volgens onderstaand schema berekend dient te worden over de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs:
- 25% bij annulering in de periode tot 2 weken voor datum uitvoering overeenkomst;
- 35% bij annulering in de periode van 2 tot 1 weken voor datum uitvoering overeenkomst;
- 45% bij annulering in de periode van 5 tot 4 dagen voor datum uitvoering overeenkomst;
- 55% bij annulering in de periode van 4 tot 3 dagen voor datum uitvoering overeenkomst;
- 75% bij annulering in de periode van 3 tot 2 dagen voor datum uitvoering overeenkomst;
- 85% bij annulering in de periode van 2 tot 1 dagen voor datum uitvoering overeenkomst;
- 95% bij annulering in de periode van 1 dag voor datum uitvoering overeenkomst;
- 100% bij annulering op de dag van de uitvoering van de overeenkomst.
Voor de berekening van de schadevergoeding wordt uitgegaan;
Dag van verzending afstempeling TNT post en/of Email waarop Opdrachtgever een schriftelijke mededeling aan Intair.nl heeft verzonden, waarin Opdrachtgever Intair.nl mededeelt de overeenkomst te willen annuleren.

Betalingen

Voor aanvang van elke vlucht, reservering en/of cadeaubon dient het verschuldigde bedrag te zijn voldaan!
Indien het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van de vlucht is voldaan zal er niet gevlogen worden.
Door zich niet aan de algemene voorwaarden CQ afspraken te houden tussen Intair.nl en U als zijnde de klant zijn wij genoodzaakt de extra kosten die wij daardoor opgelopen hebben bij U als klant in rekening te brengen.
Bij het geheel uitblijven van betalingen brengen wij dit direct onder aan een gerechtelijke deurwaarder, alle kosten die deze met zich meebrengen zullen worden doorberekend aan U als zijnde de klant.

Annulering door Intair.nl

Intair.nl is niet aansprakelijk voor enige vertraging en/of annulering indien de veiligheid van bemanning en passagiers in het geding komt door technische en/of meganiche problemen en/of weersomstandigheden waarbij het niet verantwoord is te doen opstijgen.
Indien het weer het niet toelaat een veilige vlucht te maken dan trachten wij u minimaal 2 uur van te voren af te bellen, u kunt dan kosteloos de vlucht omzetten naar andere data en/of geheel annuleren.

Gecontroleerde gebieden ( CTR )

Intair.nl is niet aansprakelijk indien er geen doorgang verschaft word door de desbetreffende verkeersleiding van de ( CTR ) om een voorbeeld te geven, Amsterdam valt onder de ( CTR ) van Schiphol airport wij kunnen dus nimmer garantie geven dat vluchten boven een ( CTR ) in dit geval Amsterdam, er dan ook daadwerkelijk doorgang zal plaatsvinden wij zijn immers afhankelijk van een derde in dit geval de verkeersleiding van Schiphol.

Aansprakelijkheidsverzekering.

Intair.nl is nimmer aansprakelijk te stellen als vervoerder, Intair.nl is een intermediairvliegmaatschappij welk de vluchten verdeeld over diverse kleine en grote luchtvaartmaatschappijen welke zelf hun eigen aansprakelijkheidsverzekering geregeld dient te hebben betreffende de luchtvaartwet.
Indien passagiers meevliegen als familie en/of vrienden en/of kennissen van de piloot dan geschiedt dit op eigen risico.

EU wet en regelgeving!

"de EU verordening 2111/2005 schrijft onder meer voor dat een luchtvervoercontractant bij de reservatie de passagiers die een vervoerscontract met hem sluiten inlicht over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, ongeacht de vorm van de reservering."
Intair.nl werkt derhalve alleen met luchtvaartmaatschappijen welk vergunninghouder zijn van artikel 16.B van de Luchtvaartwet,
en tevens v.a. 1 April 2009 in het bezit zijn van de AOC erkenning.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018.

Het contact formulier (e-mail) word uitsluitend gebruikt om contact met ons op te nemen, de ingevoerde gegevens zullen door ons niet worden opgeslagen!

Toepassingsrecht.

Op elke overeenkomst tussen Intair.nl en Opdrachtgever alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende en/of daarmee samenhangende geschillen tussen Intair.nl en Opdrachtgever is het Nederlandse justitiële recht van toepassing.